Oč tu běží?

Počátky projektu Kniha bez hranic lze datovat na začátek léta 2008, kdy vzniknul v myslích několika studentů a zaměstnanců knihovny města Plzně. Cílem a kýženým výstupem projektu je natočit rozhlasovou hru na motivy dětské knihy Zpěv draků od Michaely Čermákové a Tomáše Šmejkala. Mezi partnery projektu patří Český rozhlas. a Knihovna města Plzně. Finanční stránku projektu zajišťuje Evropská unie.

Jak to bude probíhat?

Samotnému nahrávání bude předcházet intenzivní příprava těch, kteří se projektu zúčastní. Od podzimu 2008 do jara 2009 budou probíhat lekce dramatické přípravy a hlasové výchovy pod odborným vedením pedagogů z DAMU a pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Na jaře pak začne načítání knihy a nakonec natáčení ve studiu Českého rozhlasu v Plzni. Účastníci projektu jsou výhradně z řad studentů středních a vysokých škol.

Pro koho to vlastně je?

Konečná rozhlasová hra je určena především pro nevidomé děti, s nimiž se bude také pracovat v průběhu práce na projektu. Samotným účastníkům projektu přinese Kniha bez hranic nejen zajímavou a zábavnou zkušenost, ale i pomůže jim v rámci kurzu i k rozvoji některých schopností a dovedností.

Kontakt

Pokud máte k projektu nějaký dotaz kontaktujte nás na některé z následujících adres:

knihabezhranic@volny.cz
Toupalova zavináč volny.cz

Odpovíme vám co nejdříve

Poděkování, aneb bez Vás by to nešlo

Rádi bychom zníminli jména těch, bez nichž by projekt nikdy nemohl být uskutečněn. Jde předně o oba autory knihy Zpěv Draků, Michaelu Čermákovou a Tomáše Šmejkala, dále pak nakladatelství pana Jana Vašuta a v neposlední řadě ilustrátorku knihy paní Janu Šlaufovou. Děkujeme jim všem za to, že nám bezplatně poskytli autorská práva ke knize Zpěv Draků (viz obrázek).