Kniha ztrácí hranice

V prostorách Obvodní knihovny Doubravka se každé pondělí z iniciativy několika studentů a za finanční podpory České národní agentury Mládež realizuje projekt Kniha bez hranic, který má přiblížit současnou českou fantasy literaturu nevidomým dětem. Pod odborným vedením pedagogů Pavly Sovové z pedagogické fakulty ZČU a Jana Nepomuka Piskače z DAMU se mládež učí hlasové výchově a uměleckému přednesu. Intenzivní příprava bude zakončena převedením knihy Zpěv draků od Michaely Čermákové a Tomáše Šmejkala do zvukové podoby. Natáčet se bude v Českém rozhlase Plzeň, který je také partnerem projektu. Prozatímní dojmy se zdají být nadšené, studenti si pochvalují své sebezdokonalení v mluveném přednesu a těší se, až výtvor jejich téměř ročního snažení ocení ti, jimž je primárně určen a kteří nemají příliš možností, jak se seznámit s aktuální literární tvorbou - zrakově handicapovaní.

Knihovna města Plzně, p. o.

OK Doubravka

Masarykova 75

312 00 Plzeň

tel. 378 038 255, 378 038 256

e-mail: doubravka@plzen.eu

http://www.knihovna.plzen.eu

http://www.knihomol.wz.cz

Právo - křest


MF Dnes - křest

(po kliknutí se obrázek otevře v původní velikosti v novém okně)

Doubravecké listy

(po kliknutí se obrázek otevře v původní velikosti v novém okně)

Veřejné čtení u nevidomých dětí

22. dubna 2009 prezentovali účastníci projektu svou práci ve Speciální základní škole pro zrakově postižené v Plzni. Předvedli dětem ukázku z audioknihy a zazpívali píseň, která ji doprovází. Potom proběhla beseda s dětmi na téma "Co vám přináší načtené knihy a jak vás oslovila fantasy literatura?". Dětem se projekt velice líbil a již se těší až si budou moci poslechnout CD Zpěv Draků.

Fotky ze čtení:

MF Dnes

(po kliknutí se obrázek otevře v původní velikosti v novém okně)

Plzeňský deník

(po kliknutí se obrázek otevře v původní velikosti v novém okně)